Úvod > HUBMASTER > Účinnost

ÚČINNOST MANIPULAČNÍHO SYSTÉMU HUBMASTER®

Manipulační systém HUBMASTER® je složen ze soupravy mostu, stožáru a zvedacích vidlic. Je instalován (zavěšen) v horní části regálové sestavy, nepohybuje se po podlaze, ale těsně nad ní. HUBMASSTER® pracuje v uličkách od 1,5 metru, což poskytuje výrazné zvýšení skladovací kapacity ve srovnání s řešením za použití konvenčních vysokozdvižných vozíků.

Vysokozdvižné vozíky jsou široce používaná průmyslová zařízení, která účinně působí v skladových prostředích, ale vyžadují uličky o šířkách od 2,8 do 4 m.

Kromě konvenčních vysokozdvižných vozíků by bylo možné také uvažovat o použití VNA vozíků (Very Narrow Aisle – velmi úzká ulička) jako další alternativě k HUBMASTER®. I vozíky VNA nabízí práci v uličkách širokých od 1,5 m, ale jejich konstrukce vyžaduje vysokou kvalitu povrchu podlahy. To samozřejmě výrazně zvyšuje náklady na instalaci a údržbu, jako jsou např. nutné pravidelné ošetřování podlahy, její průběžné monitorování, umístění vodících pásů v podlaze.

Účinnost systému HUBMASTER® s ostatními manipulačními prostředky.
ZAŘÍZENÍ MIN. ŠÍŘKA ULIČKY (m) MAX. VÝŠKA (m) MAX. NOSNOST (kg) STAV (POVRCH)PODLAHY NÁKLADY
Vysokozdvižný vozík 2,2 – 2,4 3 – 6 2000 DOBRÝ
Vysokozdvižný vozík vyvažovaný 3,2 – 3,9 8,5 >2200 DOBRÝ €€
Stohovací vozík / vozík s výsuvným sloupem 2,8 10 2000 – 2500 DOBRÝ €€
HUBMASTER® 1,5 9 2200 ŽÁDNÉ POŽADAVKY €€
Vozíky do velmi úzkých uliček (VNA) 1,5 – 1,8 14 1500 – 2000 SUPER ROVNÝ + VEDENÍ V PODLAZE €€€
Automatizované stohovací systémy 1,5 – 1,6 45 1500 – 2000 SUPER ROVNÝ + VEDENÍ V PODLAZE €€€€


Našich šest modelů v programu HUBMASTER® pokrývá širokou škálu aplikací v souvislosti se zatížitelností a výškovou dosažitelností
HUBMASTER®MODEL NOSNOST (kg) VÝŠKA SKLADU (m) MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ULIČKY (m)
HM50L 500 5 2
HM50 500 9 1 ,5
HM100 1100 8,5 1,5
HM150 1500 7 1,7
HM200 2000 5,5 2,2
HM220 2200 5 2,2