Úvod > HUBMASTER > Software pro spávu skladu

SOFTWARE PRO SPRÁVU SKLADU (WMS)


ÚČINNÉ PROCESY VEDOUCÍ K ZISKOVÉMU PODNIKÁNÍ
Společnost BASSTECH nabízí svým zákazníkům možnost vyhotovení důkladných a komplexních intralogistických návrhů zahrnujících ve svých projektech konfiguraci a implementaci nejpokročilejších softwarových technologií pro správu skladu a nejmodernějších hardwarových rozhraní sběru dat.
BASSTECH uzavřela oficiální partnerství s Mecalux Software Solutions S. A. týkající se dodávek a rozvoje EASY WMS Softwaru.
Prostřednictvím integrace toku informací s tokem zboží, EASY WMS Software zajišťuje stálou kontrolu a analýzu provozu. Výsledky jsou používány k automatické regulaci výkonu systému prostřednictvím zjednodušení a optimalizace veškerých logistických procesů a využívání zdrojů k dosažení nejvyšší možné úrovně účinnosti.
EASY WMS Software lze přizpůsobit pro všechny typy skladů, ať již jsou složité nebo jednoduché, velké nebo malé, automaticky nebo ručně ovládané a ve vícejazyčném prostředí. Bez ohledu na rozsah vašeho podnikání je EASY WMS Software schopen výrazně optimalizovat využití prostoru, času a zdrojů ve vašem skladu, což vede k větší propustnosti, snížení nákladů a zlepšení kvality služeb.

Optimalizujte vaše skladové operace pomocí nejmodernějšího Warehouse Management Software:

  • řízení příjmů a výdejů
  • kontrola zásob a jejich umístění
  • optimalizace skladovacích kapacit a mnoho dalšího …