Úvod > HUBMASTER > Hubmaster

MANIPULAČNÍ SYSTÉM HUBMASTER®


  • přispívá k výraznému navýšení skladovací kapacity

  • řeší celou řadu běžných problémů při skladování, zvláště pak pokud jde o bezpečnost práce a snížení úrazovosti u zařízení pro manipulaci s materiálem

  • představuje velmi dobrou alternativu k vysokozdvižným vozíkům pro práci v prostředí úzkých uliček

    porovnání s VZV

  • zabudované prvky aktivní bezpečnosti v systému HUBMASTER® chrání vás i váš majetek a zajistí dobrou návratnost investic.
Zvýšení skladovací kapacity

HUBMASTER® dokáže manipulovat s nákladem i v úzkých uličkách, širokých od 1,5 metru, což poskytuje výrazné zvýšení skladovací kapacity ve srovnání s řešením za použití konvenčních vysokozdvižných vozíků, které vyžadují uličky o šířkách od 2,8 do 4 m.
V levé části skladu probíhá manipulace s materiálem pomocí konvenčních VZ vozíků.
V pravé části skladu je již instalován systém HUBMASTER®, díky kterému došlo k výraznému navýšení skladovací kapacity.

Vyšší bezpečnost na pracovišti

Vysokozdvižné vozíky jsou jedním z nejvyšších rizikových faktorů na pracovišti, protože se pohybují v přeplněných nebo úzkých prostorech se špatnou viditelností a při vysoké rychlosti. Tato zařízení postrádají aktivní bezpečnostní prvky. Bezpečnost je tak závislá pouze na obsluze vozíku, důsledkem čehož jsou časté kolize.

HUBMASTER® zajišťuje bezpečný provoz a snížení rizika poškození výrobků a zařízení, protože využívá systém bránící naklonění nebo převrácení. HUBMASTER® je také vybaven zónovými senzory s automatickou regulací rychlosti, aby se zabránilo kolizím v důsledku nesprávných manévrů. Dalším bezpečnostním prvkem je tlačítko pro nouzové zastavení, které umožňuje operátorovi okamžitě přerušit jakýkoliv pohyb.

Nižší provozní náklady

Systém HUBMASTER® je o 75% lehčí než standardní vysokozdvižný vozík, proto výrazně snižuje spotřebu elektrické energie. Odpadají také starosti s údržbou baterií nebo skladováním pohonných hmot, neboť HUBMASTER® je napájen přímo z elektrické sítě a je vždy připraven k použití.

Žádné požadavky na kvalitu podlahy

HUBMASTER® manipulační systém je složen ze soupravy mostu, stožáru a zvedacích vidlic. Je instalován (zavěšen) v horní části regálové sestavy – nepohybuje se po podlaze, ale těsně nad ní. Odpadají tak investice nutné na instalaci a údržbu kvalitní podlahy, která je potřeba při používání VNA vozíků (Very Narrow Aisle – velmi úzká ulička).

HUBMASTER® vznikl v roce 1970 v USA a od té doby je neustále vyvíjen. Nyní je upraven tak, aby splňoval všechny současné standardy a dnešní očekávání zákazníků. Jsou možné různé konfigurace, které nejlépe vyhovují dispozičnímu řešení skladu a požadavkům na skladování.