Proč používat manipulační systémy Hubmaster?

Hubmaster pracuje v uličkách širokých od 1,5 metru,
což poskytuje výrazné zvýšení skladovací kapacity
ve srovnání s řešením za použití konvenčních vysokozdvižných vozíků.


Přímou alternativou k systému Hubmaster jsou na trhu vysokozdvižné vozíky. Jedná se o široce používaná průmyslová zařízení, která účinně působí v skladových prostředích. Vysokozdvižné vozíky však vyžadují uličky o šířkách od 2,8 do 4 m.

Vysokozdvižné vozíky také představují silný kompromis ohledně bezpečí. Jsou jedním z nejvyšších rizikových faktorů na pracovišti, protože se pohybují v přeplněných nebo úzkých prostorech se špatnou viditelností a při vysoké rychlosti. Tato zařízení postrádají aktivní bezpečnostní prvky pro prevenci vzniku zranění nebo škod na majetku. Bezpečnost je tak závislá pouze na obsluze vozíku, důsledkem čehož jsou časté kolize.

Hubmaster zajišťuje bezpečný provoz a snížení rizika poškození výrobků a zařízení, protože využívá systém bránící naklonění nebo převrácení. Hubmaster je také vybaven zónovými senzory a automatickou regulací rychlosti, aby se zabránilo kolizím v důsledku nesprávných manévrů. Dalším bezpečnostním prvkem je tlačítko pro nouzové zastavení, které umožňuje operátorovi okamžitě přerušit jakýkoliv pohyb.

Kromě konvenčních vysokozdvižných vozíků by bylo možné také uvažovat o použití VNA vozíků (Very Narrow Aisle – velmi úzká ulička) jako další alternativě k systému Hubmaster. I vozíky VNA nabízí práci v uličkách širokých od 1,5 m, ale jejich konstrukce vyžaduje vysokou kvalitu povrchu podlahy. To samozřejmě výrazně zvyšuje náklady na instalaci a údržbu, jako jsou např. nutné pravidelné ošetřování podlahy, její průběžné monitorování, umístění vodících pásů v podlaze apod.

Pokud chcete odebírat novinky z oblasti automatizace skladování, máte možnost

Kontaktujte nás