Výdejní automaty na nástroje a bezpečnostní pomůcky StockMat

Naše společnost je výhradním dovozcem výdejních automatů StockMat od společnosti Stock & Go. Samoobslužné výdejní automaty StocMat řeší efektivním způsobem skladování, výdej a logistiku různých produktů v průmyslu, ať již jde o spotřební materiál (brusné a řezné kotouče, spreje, vrtáky, řezací nebo obráběcí nástroje, destičky) nebo osobní ochranné pomůcky (rukavice, brýle, masky atd.).

Výdejní automaty řady StockMat jsou velmi elegantní a jednoduše ovladatelné automaty, se kterými může pracovat obsluha i bez odborného zaškolení. Automaty bez problémů zvládají provoz 24/7. Jsou určeny pro použití v interiéru.

Používání výdejních
automatů je opravdu snadné:

  • Operátor (obsluha) se přihlásí do systému přiložením osobní karty, čipu nebo zadá svůj přístupový kód. Díky tomuto kroku je možná přesná evidence uživatelů i vydaného materiálu.
  • Na dotykové obrazovce řídícího pultu si zvolí požadované zboží.
  • Dávkovací spirála se pootočí a vysune zboží do výdejního prostoru. Zde si ho operátor odebere.
  • Výše uvedený postup je stejný i u výdejních automatů, které nepoužívají dávkovací spirály, ale jiné dávkovací mechanismy.

Pokud chcete odebírat novinky z oblasti automatizace skladování, máte možnost

Kontaktujte nás