Úvod > Stock & Go > Výhody

Výhody systémů Stock & Go


Snížení nákladů
Používáním systémů Stock & Go můžete dosáhnout 20 – 50% úspor nákladů.
Identifikace uživatele
Máte přehled kdo si co vyzvedl, což vede uživatele k vědomému šetření.
Neustále k dispozici
Sklad je k dispozici non-stop. Není nutné si vytvářet zásoby pro případ, že by nebyl přítomen skladník.
Sledování skladových zásob
Vždy máte k dispozici aktuální přehled o spotřebě, neboť systém sleduje stav zásob a včas vás upozorní na limitní stav zásob.
Zjednodušení objednávek
Díky informacím v systému přesně víte, kolik materiálu je potřeba pro bezproblémový chod vaší společnosti.
Spotřeba pod kontrolou
Ke každé položce se uchovávají podrobné informace, které jsou k dispozici pro další zpracování.
Bezpečnost
Všechen materiál je uzamčen a chráněn proti krádeži.
Vícejazyčnost
Systém dokáže komunikovat vícero jazyky.
Odpadové hospodářství
Automaty se zpětným odběrem řeší vaše problémy se správou použitého materiálu.